Ο νέος ΚΑΠ "αδειάζει" τους διπλωματούχους προπονητές. Δε χρειάζεται καμία πιστοποίηση για πάγκο, πέραν αυτής που εκδίδει η ΕΠΣ Πιερίας!

Δείτε τι ισχύει απο φέτος και στην ΕΠΣ Πιερίας, βάση του ΚΑΠ για τους προπονητές ερασιτεχνικών σωματείων. Παύει πλέον η υποχρεωτική πρόσληψη διπλωματούχου προπονητή σε όλες τις κατηγορίες. Για διπλωματούχο προπονητή θα ζητείται σύμβαση που κατατίθεται στην εφορία!

Αυτά και άλλα πολλά, για τα οποία μπορείτε μπορείτε να ενημερωθείτε στην παρακάτω ενότητα της προκήρυξης της ΕΠΣ Πιερίας, η οποία κινείται βάση των όσων επιτάσσει ο νέος ΚΑΠ:

Εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 1γ του Κ.Α.Π. σε συνδυασμό με τον κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου άρθρο 2 παρ. 3, άρθρο 5 & 6 και άρθρο 13

1. Δεν είναι υποχρεωτική η πρόσληψη διπλωματούχου προπονητή από τα σωματεία σε οποιαδήποτε κατηγορία για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018. Τα σωματεία Α, Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας που επιθυμούν να δηλώσουν προπονητή ή και βοηθό προπονητή αυτός θα πρέπει να είναι διπλωματούχος κάτοχος ταυτότητας τριετούς διάρκεια UEFA ή ΕΠΟ.

2. Εφόσον τα σωματεία Α, Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας απασχολήσουν διπλωματούχο προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ αυτός θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι Έλληνας. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση της ομάδας με τον προπονητή και να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ένα αντίγραφο της σύμβασης θεωρημένο από την ΔΟΥ και αντίγραφο της ταυτότητας τριετίας του προπονητή κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Πιερίας μαζί με ποσό 50 € για να προβεί η Ένωση στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή.

3. Σωματεία τα οποία δεν απασχολούν διπλωματούχο προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ, μπορούν με αίτησή τους στην Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας και κατάθεση χρηματικού ποσού 80 € να ζητούν την έκδοση άδειας εισόδου για συγκεκριμένο πρόσωπο ώστε να εκτελεί χρέη υπευθύνου τεχνικής περιοχής.
Η άδεια αυτή θα ισχύει για τη τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. Αυτός δεν θα έχει δικαίωμα να αναγράφεται ως ποδοσφαιριστής στο Φ.Α. σε οποιοδήποτε σωματείο.

Σε περίπτωση που αγωνισθεί ως ποδοσφαιριστής σε οποιοδήποτε σωματείο ενώ έχει την ιδιότητα του εκτελούντος χρέη υπευθύνου τεχνικής περιοχής τότε με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας θα αφαιρείτε η παραπάνω ιδιότητά του, δεν θα μπορεί να επανέλθει σε οποιοδήποτε σωματείο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο τυχόν δε συμμετοχή του σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση ή καταγγελία θα είναι αντικανονική έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου