Α.Π.Σ.Δ «ΖΕΥΣ» Πιερίας, Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ο Α.Π.Σ.Δ «ΖΕΥΣ» Πιερίας, καλεί όλα τα  οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του,  τη Τετάρτη 21.06.2017   και ώρα 20:00 μμ, στα γραφεία του συλλόγου, που βρίσκονται στην διεύθυνση Ρούπελ με Διγενή Ακρίτα, με το παρακάτω θέμα συζήτησης:

Τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού του συλλόγου με βάση τον ισχύοντα αθλητικό νόμο.
Παρακαλούνται όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, να βρίσκονται στα γραφεία του συλλόγου μας , όπως ορίζεται από τα αναγραφόμενα,  με σκοπό τη πλήρη συγκρότηση του σώματος.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των μελών που απαιτούνται , η γενική συνέλευση μεταφέρεται για την Τετάρτη 28.06.2017 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται νόμιμα.
Για το ΔΣ
 ο πρόεδρος
Αλέξανδρος Πούλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου