Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 12 Απριλίου 2017, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αντικατάσταση υδρονομέων άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Γανόχωρας και Λόφου λόγω παραίτησης των αρχικά εκλεχθέντων και συμπλήρωση της αριθ. 159/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να αντικατασταθούν οι υδρονομείς που παραιτήθηκαν στις τοπ. κοινότητες Γανόχωρας και Λόφου, ώστε να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα, ενόψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου την 15η Απριλίου 2017 και να συμπληρωθεί η απόφαση στο αιτιολογικό της μέρος.
Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου