Αλλαγή «σκυτάλης» στις Αντιδημαρχίες Κατερίνης – Τα νέα πρόσωπα και οι αρμοδιότητες - Αλλάζουν χέρια τρεις αντιδημαρχίες του Δήμου Κατερίνης

Έπειτα από απόφαση του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη νέοι αντιδημάρχοι αναλαμβάνουν οι…Λάζος Ντόντης, Δημήτρης Ντούρος και Κώστας Τσιουκάνης.
Στον Λάζο Ντόντη, που αντικαθιστά την Πόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:


Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης ΚΕΠ
Έκδοση και υπογραφή αποφάσεων μεταβολών του Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρρένων και υπογραφή των αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραβατικότητας
Παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού
Μέριμνα για την βεβαίωση οφειλών προς τον Δήμο
Μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από τον Δήμο
Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής
Υπογραφή αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις
Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής
Έκδοση αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων
Έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού
Την έκδοση πάσης φύσεων φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων
Έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης
Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων
Έκδοση αποφάσεων για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλλινοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
Υπογραφή των δηλώσεων πολιτογράφησης υπηκόων τρίτων χωρών Δήμου Κατερίνης
Καθορισμό έτους γέννησης αδήλωτων τέκνων
Έκδοση πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών βάσει υπευθύνων δηλώσεων
Αποφάσεις διόρθωσης ηλικίας
Έκδοση πιστοποιητικών που δεν προκύπτουν από τα Δημοτολόγια
Την διαχείριση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Την ευθύνη διαχείρισης των νομικών υποθέσεων που αφορούν στο Δήμο, την παρακολούθηση της πορείας αυτών και τον συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δικαστικές ή εξώδικες πράξεις.


Στον Δημήτριο Ντούρο, που αντικαθιστά τον Χρυσόστομο Κυραϊλίδη μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Ευθύνη και εποπτεία του σχεδιασμού κατασκευής και συντήρησης έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων
Ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης των σχολικών κτιρίων
Προώθηση προγραμμάτων Βιοκλιματικών Μελετών και Εφαρμογών
Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου
Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων εντός οικιστικών περιοχών
Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου
Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών
Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων ομβρίων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΚ
Λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης
Την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμησης κτισμάτων
Την έκδοση αδειών εκσκαφής σε δημοτικούς χώρους που αιτούνται οι οργανισμοί κοινωνικής ωφέλειας κλπ τρίτοι
Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων
Ευθύνη και εποπτεία των παραλιακών ζωνών καθώς και όλων των υποδομών του Δήμου που βρίσκονται εκτός οικιστικών ζωνών
Εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
Προστασία και ανάπτυξη της Φυτικής Παραγωγής, της Ζωικής Παραγωγής και της Αλιείας
Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης βοσκοτόπων
Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης δασών
Λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων

Στον Κωνσταντίνο Τσιουκάνη, που αντικαθιστά τον Στάθη Κεραμιδιώτη, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Την ευθύνη διαχείρισης του υλικού των Αποθηκών του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων
Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
Ευθύνη ίδρυσης, λειτουργίας, επέκτασης και αδειοδότησης των δημοτικών κοιμητηρίων
Την ευθύνη και εποπτεία ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών
Την συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
Την λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου
Πηγή: katerini-news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου