ΕΟΣ Βροντούς : Εκλογές και κατανομή αξιωμάτων

     Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου  2016 στις 17.00 μμ στο γραφείο της συλλόγου στους Αγ. Απόστολους,  συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΣ Βροντούς,
κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, που προηγήθηκαν  με μόνο θέμα:


την συγκρότηση σε σώμα και κατανομή αξιωμάτων του νεοεκλεγέντα Δ. Σ.

      Κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΣ Βροντούς  έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γάκης Ιωάννης
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Νούλας Ευθύμιος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βάγιας   Κωνσταντίνος
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Μπουζούκης Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ:  Σπανός Γιώργος
ΕΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ :  Καρτσαμπάς Βασίλειος
ΕΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ:  Γκέκας Ευάγγελος
ΕΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ :  Τσακιρίδης Φίλλιπος
ΕΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ:  Χαραλαμπίδης  Άλκης
ΕΦΟΡΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ :  Θεοδωρής  Γιώργος          
ΕΦΟΡΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ:  Κουτσής Γιώργος                                                        
ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ :  Αλεξίου Νικόλαος

                Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας
Γάκης Ιωάννης                      Μπουζούκη ς Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου